Saren Swinnen
°1977

Ik ben klinisch psychologe (KULeuven) en cliëntgericht-experiëntieel therapeute (KULeuven). Sinds 2007 werk ik in Spore. Ik werk met volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

Ik ben vooral geboeid door ieder mens zijn anders zijn. De schoonheid hoe iedere mens op zijn manier vorm geeft aan zijn leven geeft mij de energie voor dit beroep. Dit vorm geven kan gepaard gaan zowel met pijn, vreugde, boosheid, angst of plezier net als het leven zelf. Mensen meer bij hun eigen kracht en creativiteit laten komen en hierbij ruimte geven aan hun kwetsbaarheid ligt me. Ik heb veel voeling met de samenhang tussen lichamelijk en psychisch welzijn.

Afhankelijk van jouw proces en noden maak ik gebruik van lichaamsgerichte tussenkomsten zoals focussing (https://focussenvlaanderen.be) of stappen uit meditatie.

Wat voor mij voorop staat is dat ik een ruimte creëer die veilig is. Over wat we het hebben en hoe we precies werken hangt vooral af van jouw vraag.

Ik stel me op als iemand die tegenover je zit als mens en ook naast jou als “procesbegeleider”.
Als mens laat ik me raken door jouw verhaal en ben ik mezelf.
Als procesbegeleider probeer ik me af te stemmen op wat je nodig hebt en vraag ik aan jou om ook voeling te krijgen met of te zoeken naar je eigen noden.
Weten wat in ons omgaat en wat we echt verlangen en nodig hebben is heel wezenlijk. Verwerken wat op jouw weg ligt doet je terug voeling krijgen met wat je eigen “levenszin” is. Er is dus plaats voor wat je voelt en denkt over jouw leven nu, belangrijke gebeurtenissen, relaties, werk,.... Daarnaast laat ik je zoeken wat je er mee wil doen, wat je concreet wil veranderen of wat je laat zijn.
Ik verwijs door wanneer één van ons beiden merkt dat je een andere aanpak nodig hebt.

Ik werkte acht jaar in een Centrum Algemeen Welzijnswerk te Antwerpen en vijf jaar bij Artsen Zonder Grenzen. Bij beide deed ik naast het gewone therapeutisch werk ervaring op in het werken met mensen uit andere culturen. Deze ervaringen hebben mij het diepe vertrouwen gegeven dat iemand zien in zijn eigenwaarde even belangrijk is als een dak boven zijn hoofd. Ik heb ook ervaring in groepsbegeleiding. Momenteel combineer ik het therapeutisch werk met het moederschap en lesgeven. Binnen het tweede kans onderwijs(TKO) geef ik les aan volwassenen binnen de richting kinderzorg en sta ik in voor de cursistenbegeleiding. De diversiteit van de doelgroep en leerkansen creëren voor jongvolwassenen ligt me. Het biedt me op werkgebied een goed evenwicht naast het therapeutisch werk.