Orfee Callebert
°1971

Ik ben klinisch kinder- en jongerenpsychologe (KULeuven) en psychodynamisch kindertherapeute i.o..
Sinds 2014 werk ik bij Spore met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Alle kinderen ontwikkelen met stapjes en sprongen, maar soms raakt hun ontwikkeling echt in de knoop. Ze tonen dat op verschillende manieren. Soms voelt een kind zich overweldigd door angst, gepieker of een sombere stemming. Andere kinderen tonen hun probleem door een verstoord slaappatroon of door moeilijkheden rond eten. Soms vernielen ze spullen of trekken ze zich terug uit contact. Sommige jongeren functioneren niet meer op school of gaan thuis in conflict…

Als ouder wil je soms advies om met deze knopen om te gaan. We kunnen samen bekijken welke begeleiding het best bij jullie kind en jullie gezin past.

Een begeleiding kan bestaan uit enkele gesprekken, met of zonder de kinderen, om samen op zoek te gaan naar antwoorden. Om deze knopen in hun ontwikkeling te ontwarren hebben kinderen soms meer tijd en ruimte nodig en is een individuele therapie aangewezen. Ook bij deze langere therapieën vind ik het belangrijk om nauw met ouders samen te werken en om samen op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht. Ik vind het steeds opnieuw een uitdaging om de individuele belevingswereld van kinderen te leren kennen en begrijpen via spel, tekeningen, woorden, verhalen…. Ik blijf ook verwonderd over de veerkracht en creativiteit van kinderen om met hun knopen en moeilijke vragen om te gaan.

Naast Spore werk ik ook bij Yuneco Care. Daar creëren we aanklampende en langdurig beschikbare hulpverlening voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek.

Daarvoor werkte ik op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Hasselt. Ik begeleidde kinderen en hun gezinnen in hun zoektocht om na trauma weer verder te kunnen.