Liesbeth De Donder
°1985

Ik ben filosoof (KULeuven), klinisch psychologe (UGent) en psychoanalytisch therapeut (UGent). Tijdens mijn studies filosofie – en eigenlijk al lang voordien – raakte ik geboeid door de verschillende aspecten van mens-zijn: onze manier van denken en voelen, hoe we geraakt worden en een plaats zoeken in de wereld, en hoe dit niet altijd vanzelfsprekend is. Vanuit die interesse vormde ik me verder als psycholoog en therapeut. Ik werkte in het Psychosociaal Centrum in Leuven, en vervolgens een aantal jaren in het Papiermoleken/’t Collectief, een kleinschalige psychiatrische voorziening voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Ik raakte bijzonder geboeid door psychose, en bij uitbreiding door de heel eigen manier waarop eigenlijk iedereen zijn weg moet en kan zoeken in het leven, hoe dit soms leidt tot pijn en vervreemding, maar ook tot ontdekking van nieuwe kracht en groei.

Sinds september 2018 werk ik als zelfstandig therapeut. Behalve in Spore werk ik ook mee in een groepspraktijk in Leuven.

Ik ben ervan overtuigd dat vanuit kwetsbaarheid steeds een mogelijkheid tot ontmoeting kan ontstaan, van waaruit een nieuw spoor gevonden kan worden. Je eigen verhaal onder woorden brengen en (laten) beluisteren kan daarbij een vertrekpunt zijn. Via het spreken in de therapie kan de logica van je verhaal zichtbaarder worden. Op die manier proberen we samen te verhelderen hoe je je verhoudt tot jezelf, je omgeving, de anderen rondom je, en hoe je hiermee soms in de knoop geraakt. Met respect voor je eigen ritme, maar ook met aandacht voor je eigen verlangen en kracht, kunnen we zo zoeken naar een andere positie van waaruit je keuzes kan maken en je leven vorm geven.