Ingrid Debeurme
°1976

Ik ben klinisch psychologe (KULeuven) en cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeute (www.vvcepc.be).

Ik werk in Spore met (jong)volwassenen en ouderen die begeleiding wensen bij het omgaan met de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ze in hun leven geconfronteerd worden. Dat kan gaan over een ingrijpende gebeurtenis, een verlies van een geliefd iemand of iets dierbaar, een moeilijke relatie, een nieuwe levensfase, … Soms is er niet onmiddellijk een duidelijk aanwijsbare aanleiding of gebeurtenis waarom mensen zich niet goed voelen. Het kan dan gaan over een eerder sluimerend of aanslepend gevoel van angst of onzekerheid, onrust of somberheid, lichamelijke klachten die medisch onverklaard blijven, moeilijk keuzes kunnen maken, bepaalde patronen waarin men zich voelt vastzitten, een gemis aan verbondenheid of gevoel van persoonlijke zin en betekenis in het leven, de ervaring niet ten volle te leven, …

In de therapie maken we tijd om te verkennen en te verdiepen waar het voor jou om te doen is en over gaat. We ontwarren knopen. We gaan op zoek naar samenhang. Op deze weg maken we ruimte voor wat moeilijk of kwetsbaar is en ook voor het verlangen, de krachtbronnen en de mogelijkheden die we op het spoor kunnen komen als we pijnlijke zaken in de ogen durven kijken. Samen zoeken we naar woorden voor dit alles. Als deze er (nog) niet zijn, bied ik andere manieren van uitdrukken aan.

Als therapeut luister ik zorgvuldig, laat ik binnenkomen wat er gezegd wordt en zoek ik vandaaruit mee naar betekenis en richting. Ik probeer op zo’n manier aanwezig te zijn dat alles wat er voor jou toe doet zich kan laten zien of horen, ook de voor jou minder vertrouwde aspecten van een probleem of de zaken waar je tot nu toe geen besef van had. Dit houdt in dat ik je soms zal uitnodigen om wat langer tijd te nemen om samen bij iets stil te staan. Gaandeweg versterk je in jezelf deze ontvankelijke en accepterende houding ten aanzien van alles wat er in je leeft. Dit zal je helpen om stappen te zetten en binnen je eigen omstandigheden in verbondenheid met anderen meer een richting uit te gaan die voor jou zinvol is en je meer ten volle doet bestaan.

Behalve in Spore werk ik ook op een palliatieve zorgeenheid als psycholoog, waar ik mensen die hun laatste stukje levensweg afleggen en de naasten en het team rondom hen begeleid. Ik heb tevens veel ervaring in het begeleiden van mensen met kanker en hun naasten op een oncologische dienst.

Naast mijn diepgaande vorming als cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut heb ik ook grondige opleidingen gevolgd rond:

-focusing

-existentiële psychotherapie

-rouwtherapie

-creatieve therapie

-Acceptance and Commitment Therapy

-het systemisch perspectief in rouwtherapie en psycho-oncologie

-intervisie begeleiden