Ik ben Freddy Bielen, maatschappelijk werker (HIRLeuven) en systeemtherapeut (CSG Gent). Ik werk met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen die psychosociale moeilijkheden ondervinden in het 'samen-leven'.
Ik begeleid graag mensen die op zoek zijn naar de betekenis van hun moeilijkheden binnen het sociaal netwerk waarvan ze deel uit maken. Dit netwerk kan zich situeren in een partnerrelatie, een gezin of een nieuw samengesteld gezin, een familie of werkcontext. Je kan ook terecht voor vragen over jonge kinderen. Via oudergesprekken zoeken we dan samen op welke manier jouw kind het beste ondersteund wordt.

Iedereen maakt deel uit van een sociaal netwerk vanuit zijn eigenheid, het waardevolle maar ook met onze kwetsbaarheden. Dit is ook zo voor andere mensen die deel uitmaken van ons netwerk. Vanuit deze unieke eigenheid ontstaan relaties waarbinnen we elkaar beïnvloeden. Deze beïnvloeding heeft zijn effecten, soms zijn ze heel waardevol maar soms raken ze ook onze kwetsbaarheden. Hoe mensen met elkaar omgaan, welke betekenis ze hieraan geven is voor mij een sterke uitnodiging om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens de gesprekken wordt stil- gestaan hoe moeilijkheden worden ervaren bij jezelf en de mensen die deel uitmaken van jouw sociaal netwerk. Hoe we elkaar beïnvloeden en wat hiervan de effecten zijn. Het wordt een gezamenlijke zoektocht naar het verwerven van inzichten die kunnen leiden naar een andere manier van samen-leven.
Ik besteed veel aandacht aan het creëren van een veilige gesprekruimte waarbinnen ieder vanuit zijn ‘eigenheid’ kan deelnemen aan het gesprek. Het is voor mij belangrijk om vanuit een gelijkwaardige en een niet veroordelende houding het gesprek te begeleiden met respect voor alle partijen.

Naast het therapeutisch werk in Spore ben ik al meer dan 20 jaar werkzaam bij een dienst begeleid wonen. Daar bied ik ambulante psychosociale en therapeutische ondersteuning aan voor mensen met een handicap. Binnen deze werksetting heb ik heel wat expertise kunnen opbouwen met diverse vormen van beperkingen.