Hoeveel betaal je

Elke begeleiding of therapie start met een verkennend gesprek, waarin we samen ruimte maken voor je vraag en verwachtingen.

We trachten dit ook een plaats te geven binnen je ruimere levenscontext.

Op basis van deze kennismaking kan er een verdere begeleiding volgen of - in gezamenlijk overleg - een geschikte doorverwijzing.

Een gesprek kan in het Nederlands of met een tolk.


Tarieven

Individuele cliëntgerichte therapie (50'-60') 65,00 €
Individuele systeemtherapie (50'-60') 65,00 €
Koppelbegeleiding & Gezinsbegeleiding (1 uur 30') 80,00 €
Kindertherapie (50'-60') 65,00 €
Supervisie (50'-60') 65,00 €
Supervisie (70'-75') 80,00 €