Hoeveel betaal je

Elke begeleiding of therapie start met een verkennend gesprek, waarin we samen ruimte maken voor je vraag en verwachtingen.

We trachten dit ook een plaats te geven binnen je ruimere levenscontext.

Op basis van deze kennismaking kan er een verdere begeleiding volgen of - in gezamenlijk overleg - een geschikte doorverwijzing.

Een gesprek kan in het Nederlands of met een tolk.


Tarieven

Individuele therapie (50'-60') 75,00 €
Individuele systeemtherapie (50'-60') 75,00 €
Individuele systeemtherapie (1 uur 30') 90,00 €
Koppelbegeleiding & Gezinsbegeleiding (1 uur 30') 90,00 €
Supervisie (50'-60') 80,00 €
Supervisie (70'-75') 90,00 €

Binnen de conventie voor psychologen zijn er slechts een beperkt aantal uur beschikbaar, bestemd voor voor mensen binnen specifieke doelgroepen. Kim en Eveline nemen bij Spore deze uren op. Zij kunnen bij aanmelding bekijken of je in aanmerking komt voor terugbetaling binnen de conventie. Meer info vind je via onderstaande website: Conventie-verstrekking-van-psychologische-zorg.

Daarnaast is er wel een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via je ziekenfonds.

Via onderstaande link vind je hierover meer informatie: Terugbetaling-psychotherapie.

Als het tarief een drempel is voor therapie, kan je ons hierover aanspreken.